Jan Bednář: I s pěti sty zaměstnanci můžete ve firmě zachovat rodinnou atmosféruOsobní vztahy v našem byznysu nic nenahradí

Text Věra Vortelová Foto archiv společnosti BEDNAR FMT Publikováno
thumbnail Francie

Když vypukla válka na Ukrajině, představovaly tržby firmy z Ruska a Ukrajiny zhruba třicet procent. „Díky vysoké teritoriální diverzifikaci našich exportních trhů a nasazení pracovníků, zejména obchodníků a distributorů, se nám podařilo nejen objednanou techniku prodat jinam, ale dokonce jsme v posledních dvou velmi komplikovaných letech rostli každý rok o více než třicet procent,“ říká obchodní ředitel rodinné společnosti BEDNAR FMT Jan Bednář.

Read in English

V EU jsme silní. V klubu našich top trhů posílila Francie

Největší český výrobce zemědělské techniky pod vlastní značkou exportuje přes devadesát procent produkce. Vlastní distribuční síť buduje již od svého založení a její strategie sofistikované teritoriální a produktové diverzifikace se rok od roku zúročuje. „Nespoléháme se na trhy s krátkodobě zajímavými zisky, ale snižujeme rizika cyklických výkyvů v poptávce budováním distribuční sítě na třech silných pilířích: členských státech Evropské unie, ostatních evropských zemích a zámoří. Sestavení oddělení více než čtyřiceti kvalifikovaných area manažerů společnosti BEDNAR FMT, zodpovědných za jednotlivé trhy, důvěrně znalých lokálních podmínek a jazyka, nám sice trvalo bezmála dvacet let, ale přináší kýžené efekty.

V klubu našich top trhů ještě posílila například Francie, která se od roku 2013 postupně stala jedním z nejdůležitějších odbytišť. Díky kvalitnímu týmu místních BEDNAR spolupracovníků se podařilo navázat spolupráci se silnými obchodními partnery. Francouzští zákazníci z řad farem a subjektů poskytujících služby v zemědělství oceňují zejména diskové podmítače, dlátové pluhy a secí stroje. BEDNAR FMT vnímají jako inovativní značku, která vývojem a výrobou pružně reaguje na jejich potřeby a kromě základního sortimentu nabízí řadu možností konfigurace s příslušenstvím. K jejich spokojenosti mimo jiné ispívá síť našich kompetentních zastoupení a kvalitní poprodejní servis, včetně dodávek náhradních dílů,vysvětluje obchodní ředitel společnosti.

Univerzální secí stroj BEDNAR OMEGA OO 6000 FL

V posledních letech společnost investovala významné finanční prostředky do vývoje secích strojů, v jejichž prodejích zaznamenala mimořádný růst. Jedná se o sofistikovaná zařízení s řadou elektronických, hydraulických a řídicích systémů, která vytvářejí předpoklady pro dosažení vysokých výnosů. Loni uvedla na trh čtyři nové produkty této řady: secí stroj pro přímé setí DIRECTO NO, secí stroj pro pásové setí MATADOR MO, kombinaci secího stroje a rotačních bran KATARA KN_S a širokozáběrový secí stroj EFECTA CM, který je určen zejména pro Austrálii, Kanadu a Ameriku nebo velké zemědělské podniky, například v Rumunsku, Německu, Polsku nebo Maďarsku.

Dál za oceán. Co stroj, to produkt pro danou lokalitu

V BEDNAR FMT moc dobře vědí, že exportní úspěch nepadá do klína hned s prvním pokusem o expanzi. Nové zákazníky hledá firma systematicky již od svého vzniku a nebojí se ani zámořských destinací, jako je Severní a Jižní Amerika nebo Austrálie. Opakované prezentace na výstavách novinek a trendů s osobním kontaktem na potenciální zákazníky, například na Farm Progress Show ve státě Illinois, během let vzbudily velký zájem odborné zemědělské komunity a přinesly zajímavé kontakty.

„Letos v lednu k nám zavítala skupina potenciálních dealerů našeho výhradního importéra pro USA, společnosti ATX Implements. Za velmi perspektivní trh považujeme také Austrálii, kam vyvážíme stroje již od roku 2016. Od roku 2022 tam pracuje náš oblastní manažer, který buduje distribuční síť ve východní části. V dalších vývozních teritoriích jsme vyměnili některé importéry nebo restrukturalizovali distribuční síť,ibližuje aktuální opatření na podporu exportu marketingový ředitel a vedoucí obchodu ČR David Ryčl.

Technologie pomohou, ale osobní kontakt nenahradí

Pro firmu BEDNAR FMT byla vždy klíčová důvěrná znalost zákazníků. „V komunikaci s naší cílovou skupinou vnímáme názory příslušníků celé personální vertikály, vedením podniku počínaje a pracovníky v terénu konče. Při rozhodování klienta, jakou techniku si pořídí, mívají totiž silný hlas právě ti, kteří ji používají v každodenní praxi. V marketingu efektivně pracujeme s online i offline nástroji, ale vždycky máme na paměti, že farmáři upřednostňují osobní vztahy,zná své zákazníky David Ryčl.

Společnost charakterizuje i v současné hektické době příkladný lidský přístup a serióznost. Své aktivity neomezuje jen na prodej, ale velký důraz klade také na poprodejní servis a pěstování častých kontaktů se zákazníky v rámci „rodinné“ BEDNAR FMT komunity. Oproti konkurenčním firmám organizuje nebývale širokou plejádu akcí, jako jsou polní dny, semináře, školení a neformální přátelská setkání, během nichž čerpá poznatky z názorů a zkušeností zákazníků, které pak uplatňuje při vývoji a výrobě své techniky.

Jedním z klíčových produktů společnosti BEDNAR FMT jsou diskové podmítače

Nejlépe řízená firma Česka 2022 a 2023

Málokterá událost tak drsně otestovala schopnosti managementu firem jako pandemie a její důsledky. Zvýraznila přednosti rodinných společností, jako je BEDNAR FMT, mimo jiné ve stylu řízení a správném nastavení procesů. Za vyspělé metody řízení se jí předloni dostalo ocenění Nejlépe řízená firma Česka 2022 v programu Czech Best Managed Companies. V minulém roce firma toto ocenění obhájila.

„Za důležité považuji, že se nám již jako velkému podniku s pěti sty zaměstnanci stále daří udržovat rodinnou atmosféru s otevřenou každodenní komunikací mezi majitelem, managementem a pracovníky na nižších pozicích. Situace na trzích se průběžně mění, naučili jsme se lépe předvídat další vývoj a korekcemi dlouhodobé strategie flexibilně reagovat na aktuální změny. Přesto jsme se ani my nevyhnuli krizovým okamžikům. Například v roce 2020 jsme uvedli do provozu novou výrobní halu, takřka vzápětí přišel covid, který ještě prohloubil nedostatek pracovníků, váznul přísun potřebných komponentů a ve stejné době nad námi visel Damoklův meč v podobě splácení investičního úvěru. Nakonec jsme tuto infarktovou situaci zvládli a nechtěná zkušenost nás posunula dopředu, jak o tom svědčí naše ekonomická bilance,uzavírá David Ryčl. 

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv společnosti BEDNAR FMT

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 46-48.

Štítky Rodinná firma, Strojírenství

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.