Články autora: Věra Vortelová

Ivan Jančárek: Největší potenciál se skrývá ve společných projektech vědy a výzkumu

thumbnail

Korejská republika je sice náš třetí největší obchodní partner v Asii, ale celkový dojem kazí skutečnost, že v tomto vztahu zatím výrazně převažuje český dovoz nad vývozem. O podnikatelských příležitostech českých firem, akademické spolupráci obou zemí a významu nebyznysové podpory jsme hovořili s velvyslancem České republiky v Jižní Koreji Ivanem Jančárkem.

číst celý článek

Petr Michník: Ani s elektromobilitou u nás práce neubylo. Jen se mění

thumbnail

Elektromobilitu zohledňuje ve svých produktových plánech pro český i evropský trh společnost Hyundai již dlouhodobě. „Jako první automobilka v České republice jsme Konou Electric zahájili v roce 2020 sériovou výrobu elektrických aut. Od té doby výroba elektrifikovaných modelů tvoří významnou část naší produkce,“ říká Petr Michník, vedoucí subdivize administrativy Hyundai Motor Manufacturing Czech.

Štítky Jižní Korea, Automotive

číst celý článek

Plzeňské turbíny: Kvalita potvrzená víc než stoletímSpojením se skupinou Doosan se rozlétly na čtyři kontinenty

thumbnail

„Začlenění do nadnárodní skupiny Doosan bylo pro nás velkým přínosem. Hned v prvních měsících jsme se stali subdodavatelem turbín generálního dodavatele Doosanu do Izraele. Polevila obvyklá obezřetnost asijských partnerů a nám se otevřely dveře k významným korejským EPC kontraktorům. Současně si nás nový vlastník vybral jako své globální výzkumné a vývojové centrum v oblasti parních turbín,“ říká Daniel Procházka, provozní a obchodní ředitel Doosan Škoda Power.

Štítky Jižní Korea, Energetika, Strojírenství

číst celý článek

Libor Bittner: Byznys nežije z nostalgie, ale z inovací

thumbnail

Před privatizací charakterizovala státní podnik Bioveta přezaměstnanost, nesolventnost, technologická zastaralost a neefektivní řízení. „Když jsme ji v polovině 90. let zprivatizovali, museli jsme snížit počet zaměstnanců z 250 na 130, abychom vůbec měli na výplaty. Za třicet let jsme ji vytáhli ze sedmdesátimilionového obratu na třímiliardový a roční zisk z nuly na miliardu. Dnes zaměstnáváme zhruba 740 pracovníků v provozech vybavených nejmodernějšími technologiemi a prosperita podniku se opírá o vlastní vývoj a prodej finálních produktů s vysokou přidanou hodnotou. Náš odbyt roste dlouhodobě. Jen za loňský rok to bylo o desítky procent,“ konstatuje Libor Bittner, ředitel a spoluzakladatel farmaceutické společnosti Bioveta z Ivanovic na Hané.

Štítky Farmaceutický průmysl, Věda a výzkum, jihovýchodní Asie

číst celý článek

Pilsen turbines: Quality confirmed for more than a centuryFollowing the Doosan Group merger, they expanded to four continents

thumbnail

"Being part of the multinational Doosan Group has been a great benefit for us. In the very first months, we became a turbine subcontractor for Doosan’s general contractor in Israel. Asian partners were more eager to cooperate, and we saw open doors to major Korean EPC contractors. At the same time, the new owner chose us as their global research and development centre for steam turbines," says Daniel Procházka, Chief Operations Officer of Doosan Škoda Power.

číst celý článek

Business needs innovation, not nostalgia

thumbnail

Before privatization, the state enterprise Bioveta struggled with overemployment, insolvency, technological obsolescence and inefficient management methods. "When we privatized it in the mid-1990s, we had to reduce the number of employees from 250 to 130 in order to have enough money for salaries. In thirty years, we have increased the revenues from seventy million to three billion CZK, while growing our profit from zero to one billion CZK. Today, we employ around 740 people in plants equipped with state-of-the-art technologies. The company’s success is based on our own R&D and sale of final products with high added value. Our sales have been growing for a long time. Last year alone, we grew by dozens of percent," says Libor Bittner, CEO and co-founder of the pharmaceutical company Bioveta based in Ivanovice na Hané.

číst celý článek
1 2 3 4 10 19 28 37

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.