Radovan Mucha: Větší síla s vlastní značkouSpojení s francouzskou skupinou nám otevřelo nové možnosti

Text Věra Vortelová Foto archiv EMOSu a archiv KB Publikováno
thumbnail Francie

Akvizice je proces především strategického rázu, ale její úspěch závisí na řadě faktorů, jako je přizpůsobení se novým korporátním procesům, zvládnutí přerodu z rodinné firmy do globálně řízené společnosti i akceptace nové firemní kultury. Důležité je také vnést jistotu a stabilizaci zaměstnancům, kteří jsou klíčovým aktivem. „Proces převzetí naší společnosti francouzskou skupinou Legrand trval rok a půl. Považuji ho za velmi náročný a jsem za sebe i všechny naše pracovníky rád, že se nám tento strategický projekt daří naplňovat,“ svěřuje se v rozhovoru finanční ředitel přerovské společnosti EMOS spol. s r.o. Radovan Mucha.

Společnost EMOS, zabývající se velkoobchodním prodejem drobného elektro sortimentu, založili v roce 1991 Jiří Lupač a Josef Zdráhala a během let z ní vybudovali úspěšný podnik působící na trhu střední Evropy. Stal se distributorem produktů společnosti GP Batteries na českém a slovenském trhu a zároveň začal z Asie dovážet zboží pod vlastní značkou EMOS. Je jedničkou na trhu v oblasti prodlužovacích přívodů a ručních svítilen a jedním z nejvýznamnějších hráčů v prodeji světelných zdrojů. V roce 2015 byla dokončena centralizace logistických procesů a v Přerově byl otevřen sklad pro celou Evropu, odkud jsou přímo zásobováni všichni zákazníci holdingu EMOS. Investice do logistiky jsou stěžejní, logistické centrum se stále rozšiřuje a investuje se také do technologií, které umožňují zvyšovat efektivitu celého centra. EMOS se snaží garantovat kvalitu svých výrobků, proto disponuje vlastní testovací laboratoří.

V únoru 2022 došlo k prodeji stoprocentního podílu holdingu EMOS CZ Group francouzské společnosti Legrand France. EMOS se tak dostal pod křídla třicáté největší francouzské společnosti. Tato strategická investice umožní skupině EMOS využívat synergií globálního hráče a zázemí silné kapitálové společnosti, což podpoří další expanzi na nových trzích a rozšíření produktů EMOS o výrobky Legrand. Od roku 2022 mluvíme tedy o „společnosti EMOS brand of Legrand.

Přerovské sídlo společnosti EMOS

Akvizici nám usnadnilo know-how Komerční banky

I když rozhodnutí zakladatele firmy o jejím prodeji nebývá snadné, obvykle převáží touha zajistit jí v globalizovaném, vysoce konkurenčním světě dlouhodobý růst a upevnění značky na trhu. „Jestli to bylo správné, na to se mě zeptejte tak za deset let,nechal se před dvěma lety pro týdeník Ekonom slyšet Jiří Lupač.

Skupina Legrand je po finanční stránce velmi dobře řízená, zaměřuje se na silný monitoring finančních procesů a efektivní využívání pracovního kapitálu. Účelné využívání zdrojů umožňuje Legrandu generovat silné volné cash flow, které se zčásti investuje do nových akvizičních cílů, což akceleruje kontinuální růst.

„Komerční banka se jako významný partner skupiny EMOS dlouhodobě podílela na provozním a investičním financování skupiny a spolupracovala i při prodeji společnosti do rukou Legrandu, kdy zajišťovala účty Escrow pro vypořádání transakcí. Při přechodu pod Legrand se velmi rychle integroval nástroj cash poolingu pro řízení a optimalizaci likvidity,zdůrazňuje Radovan Mucha jako finanční ředitel skupiny.

Změna vlastnické struktury a nové korporátní uspořádání si vyžádalo vytvoření nových řídicích vazeb a zavedení nového modelu řízení, sjednocení a standardizaci procesů v souladu se skupinou Legrand, zjednodušení organizační struktury, sjednocení účetního období a mnoho dalších změn.

Dokud byl EMOS v rukou jednoho muže, kompetence byly centralizované a rozhodování rychlejší. „S přechodem pod korporátní způsob řízení jsme museli kompetence více přerozdělit mezi top management, diverzifikovat riziko centralizace pravomocí na jednu osobu, zavést vícestupňové schvalovací procesy a autorizace. Rok 2022 byl opravdu přechodový, silně ovlivněný změnou vlastníka, nejistotou a hledáním postavení EMOSu ve skupině Legrand. Došlo také k propadu zisku a problému na straně řízení zásob. Pro celý management firmy bylo klíčové dokázat, že v roce 2023 jsme schopni vrátit se k původní ziskovosti, zaměřit se na zefektivnění řízení zásob, dosáhnout požadovaných KPI, a tím přesvědčit vedení Legrandu, že jsme plnohodnotným a spolehlivým partnerem. A to se nám taky podařilo.

Správná strategie nese ovoce

Centrální logistické centrum o celkové ploše 16 tisíc metrů čtverečních a s 19 tisíci skladovacími pozicemi uvedla společnost EMOS do provozu v roce 2015. „Do té doby jsme provozovali dílčí sklady v zemích, kde sídlí naše dceřiné společnosti, ale nebylo to efektivní. Abychom zefektivnili logistické procesy a investice do logistiky, soustředili jsme naše logistické aktivity do sídla společnosti v Přerově.

Finanční prostředky, které průběžně vkládáme do moderních technologií a automatizace provozu, představují v našem rozpočtu jednu z nejvýznamnějších položek. V loňském roce šlo o třicet tři milionů korun do automatických třídicích linek, které pomohly významně zefektivnit a ulehčit práci. Kapacita vychystávání a skladování se v loňském roce také zvýšila instalací automatizovaných skladových systéKardex. Nyní se za účasti Legrandu řeší studie rozvoje logistického areálu na základě dlouhodobého strategického plánu skupiny.

Věčná bolest české ekonomiky

Teoretické studie nabízejí v obecné rovině zaručené postupy a metody, jak získat a udržet si pracovníky. Při jejich aplikaci však firmy běžně narážejí na tvrdou realitu.

„Ani naše společnost není v této oblasti výjimkou. Při nízké úrovni nezaměstnanosti je náročné zajistit dostatek kvalitních pracovníků napříč všemi odděleními. Každé nich má svá specifika, ať již mluvíme o vysoce kvalifikovaných IT pracovnících, kteří mají na starosti ERP systém Microsoft Dynamics, EMOSu ‚šitý na míru, správcích počítačové infrastruktury, technicky zdatných produktových manažerech či více než sto dvaceti pracovnících skladu, rozdělených do vícesměnného provozu. Investice do technologií umožňují také snižovat fyzickou náročnost práce ve skladu, což přináší významné zastoupení žen pracujících v logistickém centru v Přerově, kdy oceňujeme jejich pečlivost na úseku kompletace objednávek.

Ekonomika a ekologie musí být v rovnováze

Jeden ze strategických cílů skupiny Legrand představuje závazek usilovat o investiční, environmentální a společenskou odpovědnost. „Společnost EMOS tyto cíle integruje do svých metod řízení a rozvojových plánů. V oblasti energetických úspor a využití energií připravujeme projekt fotovoltaické elektrárny. V obalovém hospodářství se zaměřujeme na změny ve způsobu balení produktů, konkrétně na odklon od plastových k papírovým obalům. Při zavádění kritérií udržitelnosti respektujeme možnosti a potřeby našich zákazníků a realisticky zvažujeme ekonomicko-ekologický přínos každého opatření,upozorňuje Radovan Mucha na limity strategie.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv EMOSu a archiv KB

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 28-30.

Štítky Profiliga firem

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.