Petr Havlík: Odvaha, vynalézavost a šikovnost našich lidí. To je největší kapitál

Text Věra Vortelová Foto archiv společnosti Tiyo Publikováno

Navzdory všeobecné skepsi má Česko štěstí: stále relativně vysoké procento schopných a podnikavých lidí. Nejen na nejmodernější technické vybavení, ale i na inovativní systém výběru pracovníků již léta sází společnost Tiyo, jedna z největších akreditovaných laboratoří v ČR zaměřených nejen na automobilový průmysl.

Read in English

Za největší přednost společnosti považuje její ředitel a spolumajitel Petr Havlík vedle schopnosti vyvinout speciální rychlou a úspornou metodu testování podle konkrétních potřeb zákazníků rovněž efektivní přístup k výběru pracovníků: „Vybíráme si jen ty nejlepší lidi, a to nejen po pracovní, ale i lidské stránce. Velmi se nám osvědčila metodika společnosti Performia, která problematiku testování řeší komplexně. Je pro nás velmi důležité, aby nový pracovník zapadl do týmu především lidsky a motivačně. Vzájemné vztahy proto pěstujeme i na mimopracovních akcích. Tak se nám daří držet fluktuaci na pouhých 6,5 procenta při sto padesáti zaměstnancích. Přátelské prostředí kompenzuje dopady vysokých nároků na výkon a kreativitu.“

Rozšiřujeme expertizu na další dopravní prostředky

Když hořická firma před třiceti lety vstoupila na trh, spolupracovala pouze s mladoboleslavskou Škodovkou. V posledních pěti letech se díky významným investicím do nových technologií rozšířilo spektrum nabízených služeb, oborů a rovněž portfolio zákazníků. Kromě automobilového průmyslu se společnost etablovala mezi výrobci nákladních automobilů, autobusů, železničních vozů a leteckého průmyslu.

Mezi dlouholeté klienty patří producenti automotive známých značek, jako Hella, Automotive Lighting, MAN, Magna, Valeo, Iveco a další.  Služby společnosti Tiyo definuje především jejich komplexnost a rychlost. Od okamžiku, kdy obdrží od zákazníka data, až po realizaci produktu většinou uplyne jen několik málo týdnů. Jednotlivé úkony proto musí na sebe navazovat bez přestávek a výkyvů. To umožňuje precizní plánovací a monitorovací systém, který sleduje stav zakázky, a hlavně dokonale sehraný tým schopných, zkušených a motivovaných pracovníků.

Nároky se stále zvyšují

Enormně roste zájem automobilek a výrobců akumulátorů o testování baterií do elektromobilů. Proto společnost v uplynulých dvou letech investovala nemalé finanční prostředky do potřebných zařízení, jako jsou speciální kontejnery na testování článků a modulů. Kromě baterií se Hořičtí zaměřují rovněž na testování široké škály komponent z hlediska jejich environmentálních, mechanických, materiálových a elektrických vlastností a posilují služby v oblasti vývoje a výroby testovacích zařízení. Rostoucí poptávku zaznamenávají také u testování elektromagnetické kompatibility. Od loňského roku využívá Tiyo tzv. EMC anechoickou komoru, která slouží k měření nežádoucího vyzařování testovaných výrobků.

V současnosti řeší technický tým zatím nejkomplexnější projekt, jímž je testování elektrických kompresorů. Spojuje v sobě různé typy testů mnoha technologií. Společnost má k dispozici více než 70 klimatických komor, od nejmenších pro jednotlivé malé díly až po tu největší o objemu 110 metrů krychlových, jež pojme nejen celou karoserii, ale dokonce celý automobil.

S jedním ze zákazníků, pro které Tiyo testuje, si firma vytvořila jedinečný vztah. Spolupráce na unikátním produktu, který slouží k vhánění vzdušného kyslíku do palivových článků, svedla oba partnery na společnou cestu, kdy využívají svých předností a vzájemně se obohacují.

Spektrum testů zahrnuje například rovněž zkoumání pachů v interiérech vozidla. Úkon provádí tzv. čichový panel složený z několika speciálně vyškolených osob – čichačů. I tato specializace je ve firmě potřeba.

Text: Věra Vortelová

Foto: archiv společnosti Tiyo

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 66-67.

Štítky Inovace, Dopravní prostředky, Personalistika

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.