Ilja Mazánek st.: V Africe přeje štěstí odvážným Chceme být inspirací váhajícím

Text Věra Vortelová Foto M. Jenšík a Transcon Electronic Systems Publikováno
thumbnail Senegal

„Africká a asijská teritoria jsou sice od Česka vzdálená a pro naše exportéry nesou řadu rizik. Firmy by si však měly uvědomit, že ten, kdo zdravě nezariskuje a jen pasivně čeká na šťastnou náhodu, nemusí se taky dočkat,“ říká Ilja Mazánek st., předseda zahraniční sekce Hospodářské komory ČR a obchodní ředitel společnosti Transcon Electronic Systems, světového lídra v oblasti výroby letištních technologií a dodavatele unikátního konceptu modulárních letišť.

Read in English

Projekt podporovaný senegalským prezidentem

Společnost s úspěšnými realizacemi letišť a heliportů v Evropě, Asii, Americe a severní a subsaharské Africe (Egyptě, Libyi a Jihoafrické republice) si i přes svou mediální zdrženlivost získala pozornost projekty v západoafrickém Senegalu. V roce 2017 uzavřela jako hlavní dodavatel smlouvu se senegalskou vládou na rekonstrukci pěti regionálních letišť. Projekt se řadí v Senegalu mezi nejvýznamnější, je největší v portfoliu Transcon Electronic Systems a zároveň i České republiky v subsaharské Africe za posledních sedmdesát let.

Jako hlavní kontraktor tohoto ojedinělého investičního celku vyjednal Transcon na jeho realizaci více než padesátiprocentní podíl českých subdodavatelů. „Pro naše české partnery představuje participace na zakázce významný benefit v podobě vstupu na místní trh bez výběrového řízení, příležitost etablovat se a získat první kontakty. Kooperaci chápeme jako službu českému státu a byznysu. Uspět ve státních tendrech v konkurenci nadnárodních společností je totiž pro podnikatelské subjekty z menších, byť vyspělých průmyslových zemí mimořádně složité,“ připomíná obchodní ředitel extrémní náročnost mezinárodní soutěže.

Kooperaci s dalšími českými subjekty chápeme jako službu českému státu a byznysu.

Konkurence vystřízlivěla, ale nezapomněla

Příliš optimistická představa Číňanů a firem z Francie, která zůstala v oblasti svých zájmů v teritoriu z evropských mocností nejaktivnější, narazila na realitu. Středně velká technologická společnost z Frýdku-Místku totiž nabídla senegalské straně světově unikátní řešení: modulární letiště dodané „na klíč“. Stavebnicový systém, který tvoří terminály včetně hal pro cestující, řídicí věž, hangáry, administrativní budovy s již zabudovanými inženýrskými sítěmi a technologiemi. Paralelně je realizována pozemní infrastruktura, jako je ranvej, pojezdové dráhy, stojánky letadel či parking automobilů před hlavní letištní budovou.

„Letiště o velikosti pardubického nebo ostravského dokážeme (při správné organizaci a logistice) postavit a uvést do provozu zhruba za osmnáct měsíců oproti třem až čtyřem letům u konkurenčních konceptů a za nižší náklady,“ vysvětluje ředitel senegalského zastoupení Transconu Ilja Mazánek ml.

(Zleva) Zakladatel a majitel společnosti Koma Modular Stanislav Martinec, ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Dakaru Tereza Hankeová a velvyslanec ČR v Senegalu Marek Skolil předávají představitelům univerzity v Toubě dar –  3D tiskárny Prusa Research

Koktejl neznámých

Do detailu promyšlený a připravený projekt a sladěný ekosystém respektovaných českých subdodavatelů se na sklonku roku 2019 rozjížděl velmi slibně. V únoru 2020 však zaskočila celý svět pandemie koronaviru, která výrazně narušila globální dodavatelsko-odběratelské řetězce.

„Negativní dopady na realizaci jsme pocítili především v oblasti logistiky. Covidem silně postižená Čína se svými významnými loďařskými a kontejnerovými kapacitami a válka na Ukrajině zkomplikovaly byznysové plány i nám. Spektrum našich subdodavatelů totiž tvoří nejen renomované české, ale také zahraniční subjekty z různých konců světa. Například klimatizační jednotky se vyrábějí ve Spojených arabských emirátech, žáruvzdorné panely na stavbu terminálů v Itálii, radionavigace v Norsku, část kabeláže v Polsku nebo kontrolní věže v Banské Bystrici.“

Naše termíny a cena jsou pro místní konkurenci nedostižné.

O něco méně nepříjemné bylo probuzení společnosti do světa omezené dostupnosti komponentů a vysokých cen energií. „Abychom zajistili plynulost výroby, průběžně si držíme poměrně velké zásoby materiálů na rozjednané projekty. Přesto jsme zaznamenali, že se nejen prodloužily dodací lhůty a zvýšily ceny polovodičových součástek, ale zkomplikovala se i jejich dostupnost. To by mohlo do budoucna představovat určitý problém. V oblasti energií však máme – na rozdíl od většiny našich subdodavatelů – štěstí. Naše výroba není energeticky náročná,“ konstatuje Ilja Mazánek st.

Sbalte si, jedeme

Osobní zkušenost s africkým a blízkovýchodním prostředím a mentalitou si arabista a manažer Ilja Mazánek ml., muž všech profesí, které jsou aktuálně potřeba, v sobě nese již od dětství. Na své současné pracovní pozici z ní čerpá cenný mentální profit v podmínkách, v nichž většinou není prostor pro komfort.

„V Africe se nedá moc plánovat. Domluvíte si schůzku na pondělí a dopracujete se k ní až ve čtvrtek. Abyste naplnil své záměry, musíte fungovat tak trochu jako armáda. Na změnu situace je třeba zareagovat ad hoc. Když jsem svou čerstvě instalovanou zástupkyni vyzval, ať si sbalí do batůžku to nejnutnější, že zítra vyrážíme na den mimo Dakar na stavbu, neubránila se jinak velmi spolehlivá kolegyně nesmělým námitkám. Dnes už má operativní zavazadlo vždy po ruce,“ směje se manažer.

Letiště v Saint-Louis předali Češi senegalským partnerům do komerčního provozu letos v listopadu

Rozum, nebo intuice?

„Kombinuji obojí,“ říká Ilja Mazánek ml. po třech letech působení v Senegalu. „Podobně jako jiní expati, kteří v tomto teritoriu působí dlouhodobě, jsem si postupně vytříbil schopnost odlišit slibotechny od seriózních podnikatelů. Nabídek dodavatelů, kteří by odpovídali západním měřítkům, je tady poskrovnu. Volba se obvykle omezuje na dva až tři uchazeče. Na rozdíl od Evropy, kde bychom vedle kvality preferovali cenu, v Senegalu se kromě ceny snažíme akcentovat rovněž spolehlivost dodávek, abychom se vyhnuli problémům s dodržováním termínů. Je-li to možné, prověříme technickou vyspělost partnera, vedle referencí se snažíme si prohlédnout výrobní provoz a strojový park firmy.“

Na instalaci letišť probíhající pod dohledem pracovníků Transconu se podílejí místní pracovníci, které si kontraktor spolu se svými českými partnery sám školí a trénuje. Příprava odborného personálu představuje další nezanedbatelný přínos pro modernizaci země.

Text: Věra Vortelová

Foto: Marek Jenšík a archiv Transcon Electronic Systems

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 6 / 2023 na straně 42-44.

Štítky Afrika, Senegal, Inovace, Nové technologie, KB

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.