Středoevropské firmy hlásí rostoucí poptávku zákazníků po udržitelnosti, vyplývá z průzkumu Deloitte

Publikováno

Téměř 80 % firem (77 %) ve střední Evropě zaznamenalo konkrétní preference zákazníků nebo tržní trendy, které naznačují rostoucí poptávku po udržitelných produktech, službách nebo dodavatelských řetězcích. Vyplynulo to z průzkumu zaměřeného na udržitelnost dodavatelských řetězců, který vydala poradensko-technologická společnost Deloitte. Polovina firem navíc uvedla, že na tuto poptávku či preference aktivně reaguje.

Sladit obchodní zájmy sudržitelnými postupy v dodavatelském řetězci je podle průzkumu náročné pro 57% podniků, pouze pětina firem uvedla, že to pro ně není náročné. Na otázku, jak firmy vnímají podporu a spolupráci s externími stranami, jako jsou dodavatelé, logističtí nebo obchodní partneři, odpověděla polovina podniků stržbami pod 40 milionů eur, že podporu či spolupráci necítí. Další čtvrtina pak tvrdí, že je omezená. U velkých firem, které dosahují tržeb nad 40 milionů eur, 35% z nich uvádí omezenou podporu, dalších 38% ale opět nevnímá žádnou.

Udržitelnost zatím vnímají jako konkurenční výhodu spíš velké firmy

„V praxi se často setkávám s tím, že firmy vnímají udržitelnost a zejména reporting o ESG jako administrativní zátěž, kterou jim ukládá EU. Musíme si však uvědomit, že primárním smyslem zavedení regulace je zájem investorů o vyšší transparentnost firem z hlediska dlouhodobé udržitelnosti jejich byznysu promítnuté do dopadů jejich podnikání na okolní prostředí, společnost a ukazující přístup k řízení firem,“ říká jeden z autorů průzkumu Sustainable Supply Chain Jiří Pavlík, který působí jako ředitel v oddělení poradenských služeb ve společnosti Deloitte, konkrétně pro oblast automobilového průmyslu a transformace.

Z průzkumu vyplývá, že přístup firem se často liší na základě jejich velikosti. Mezi středoevropskými společnostmi s tržbami nad 40 milionů eur hodnotí význam a důležitost udržitelného dodavatelského řetězce ve smyslu konkurenční výhody 83% firem. Naopak u podniků s tržbami do 40 milionů eur je to už jen 54%, dalších 20% to vnímá neutrálně a 26% nevidí udržitelnost svých dodavatelských řetězců jako konkurenční výhodu.

„Podniky často tápou ve svém přístupu, nejčastěji kvůli obavám zvysokých nákladů, obtížnosti sběru dat a samotné složitosti regulatorních požadavků. Když se však téma uchopí správně, pak se většinou ukáže, že změna myšlení představuje obrovskou příležitost kzískání konkurenční výhody i růstu. Firmy, které již opatření zavádějí a přistupují k nim nejen jako k nutnému zlu, ale jako k potenciálu posunout své podnikání, zefektivnit systémy i procesy a nastartovat inovace, začínají sklízet první ovoce,je přesvědčen Jiří Pavlík a dodává, že změny jsou sice často doprovázené zvýšenými náklady, ale dlouhodobě firmám pomohou a pozitivní stránky nakonec převáží

Největší výzvou jsou zvýšené náklady a regulace

Jako nejčastější výzvy, které je z pohledu ESG v dodavatelských řetězcích třeba řešit, uvádějí podniky nedostatek zdrojů a stím spojené zvýšené náklady (56% respondentů), emisní regulace (52% firem), nejistotu v oblasti nově přicházejících regulací (50 %), měnící se preference a návyky spotřebitelů (46%) a rovněž tlak investorů týkající se environmentálních a sociálních faktorů (29 %).

Změna myšlení představuje obrovskou příležitost k získání konkurenční výhody i růstu.

„Celá problematika ESG představuje nejen nutnost, ale zejména velkou příležitost. Ta může spočívat například v transformaci podniků směrem ke snížení závislosti na materiálech prostřednictvím recyklace či oběhového hospodářství, diverzifikaci portfolia výrobků, zlepšení energetické náročnosti a dalších možnostech inovací či dlouhodobých úspor. Když pomineme pozitivní dopady na planetu, přírodu a společnost, tlak na udržitelnost nemalou měrou přispěje rovněž k budování odolnějších dodavatelských řetězců a lepšího podnikání vůbec,uzavírá David Mejsnar, který v Deloitte vede oblast Sustainability & ESG pro Česko a Slovensko.

Zdroj: Deloitte

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.