Robotika, automatizace a AI. Tyto oblasti mají v rámci inovací u firem prioritu

Publikováno

Jaké jsou klíčové technologie a směry v inovacích a co si malé a střední podniky (MSP) myslí o udržitelnosti, obnovitelných zdrojích energie a elektromobilitě? Tyto informace přinesl dubnový průzkum agentury Ipsos pro AMSP ČR.

MSP vidí jako nejdůležitější krok inovačně směřovat do oblasti výroby (nové technologie 42 % respondentů) a do automatizace a robotizace (37 %), přičemž u větších firem a zejména těch výrobních představuje ochota investovat do výroby a automatizace až 65 %. Zajímavý je kontrast investice do kyberbezpečnosti, kde se tato ochota pohybuje v průměru okolo 25 % a kde výraznou odchylku tvoří pouze obchodní f irmy (přeprodej zboží): u těch jde se 43 procenty o prioritní oblast inovačních investic. Cítí se vzhledem k charakteru podnikání a jeho závislosti na kyberprostoru patrně zranitelnější.

Jako nejslibnější technologie pro budoucí růst a konkurenceschopnost se podle malých a středních podniků jeví pokročilá robotika a automatizace (častěji to udávají firmy z oboru výroby či průmyslu) společně s umělou inteligencí a strojovým učením. „Bohužel se zde firmy dlouhodobě potýkají s nízkou dostupností implementace těchto technologií v segmentu MSP,“ říká místopředsedkyně představenstva AMSP ČR Pavla Břečková. Důvodů je více: dodavatelé auto/robo systémů preferují větší zakázky, takže dávají přednost velkoprovozům. Dalším důvodem jsou lidské a někdy i finanční zdroje (při současném úročení).

Dvě třetiny firem financují technologické novinky z vlastních zdrojů. Ty, které mají 50 až 249 zaměstnanců, v polovině případů využívají dotace. „Financování technologických novinek z vlastních zdrojů je v segmentu MSP již evergreenem, to se objevuje v průzkumech napříč investičním spektrem. Malé a střední podniky striktně investují jen do toho, co dává jasný smysl ruku v ruce s ekonomickou logikou. Jsou tak velmi stabilním článkem ekonomiky naší země,“ konstatuje předseda představenstva AMSP ČR Josef Jaroš. Protiváhou toho může být pomalejší tempo růstu (investují do rozvoje často až tehdy, když si na to z větší části vydělají). Je zde také vidět, že větší firmy segmentu MSP jsou častěji schopny zadministrovat dotaci, což je častou bariérou pro menší firmy (nevyplatí se jim platit poradenské f irmy, které dotace administrují). Dotace ale také často vůbec nejsou určeny malým firmám, jakkoli se tak mnohdy tváří.

Dvě třetiny firem financují technologické novinky z vlastních zdrojů. Zvláště MSP tehdy, až si na to vydělají.

„Průzkum ve svých zjištěních potvrzuje trend, který vnímáme i v rámci námi financovaných investic, kdy vidíme stále větší posun byznysu směrem k udržitelnému podnikání. Konkrétně: v průzkumu dvě třetiny zejména větších výrobních f irem uvádějí, že již využívají OZE nebo to plánují. Zároveň způsob, jak směřovat své podnikání k udržitelnosti, vidí téměř 40 procent firem v optimalizaci provozních procesů snižujících emise. Právě v těchto oblastech pomáhají firemním klientům zkušení odborníci v naší dceřiné společnosti KB Enviros jak po technické, tak finanční stránce,“ uvádí k průzkumu Blanka Svobodová, která je zodpovědná za korporátní strategii a financování v Komerční bance.

Dvě třetiny firem už využívají obnovitelnou energii nebo zvažují její adopci pro své operace a služby, což je trend, který je výraznější u firem s 50 až 249 zaměstnanci a také u těch, které svým působením spadají do oboru výroby či průmyslu. „Z výsledku je patrné, že investice do obnovitelné energie zajímají především podniky s větší energetickou náročností. Těm totiž investice například  do solárních panelů může do budoucna ušetřit nemalé peníze,“ říká Jiří Doležal, specialista Mobility Services trh ČR za Škoda Auto a.s.

Zdroj: AMSP ČR

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.