Ediční plán 2023

HARMONOGRAM - TRADE NEWS 2023

1/2023

Termín vydání: 28. 2. 2023

Uzávěrka: 31. 1. 2023

2/2023

Termín vydání: 25. 4. 2023

Uzávěrka: 25. 3. 2023

3/2023

Termín vydání: 22. 6. 2023

Uzávěrka: 23. 5. 2023

4/2023

Termín vydání: 28. 9. 2023

Uzávěrka: 25. 8. 2023

5/2023

Termín vydání: 10. 11. 2023

Uzávěrka: 15. 10. 2023

6/2023

Termín vydání: 15. 12. 2023

Uzávěrka: 10. 11. 2023

Změna termínů a témat vyhrazena s ohledem na aktuální dění.

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.