Jan Kubata: Potenciál brněnského výstaviště pro mezinárodní obchod je obrovskýPojďme ho společně využít

Text Jana Jenšíková Foto Tino Kratochvíl a archiv BVV Publikováno

„Veletrhy vnímám jako důležitý nástroj na podporu mezinárodních obchodních vztahů, který umožňuje firmám rozšířit působení na globálním trhu a najít nové příležitosti,“ říká Jan Kubata, generální ředitel společnosti Veletrhy Brno, která patří k významným veletržním správám ve střední Evropě. Ročně se v její režii na brněnském výstavišti odehrávají desítky akcí, na něž míří statisíce návštěvníků.

Máte za sebou prvních šest měsíců ve vedení společnosti. Jaké byly?

Je pro mě velkou ctí reprezentovat značku fungující již devadesát pět let. Zároveň se však jedná o velký vnitřní závazek a zodpovědnost. Během prvních měsíců jsem se zaměřil především na důkladné poznání stávajících procesů fungování firmy. To určitě vnímám jako jeden ze základních předpokladů správného manažerského řízení. Osobně jsem si prošel všechny výstavní pavilony, jejich technická zázemí i další místa související se správou areálu. Velice mě pak potěšilo, jak kvalitní a loa­jální tým v podniku působí. Spolupráce s ním funguje bezvadně a jsem přesvědčen o tom, že společně budeme firmu posouvat správným směrem. Několik nových projektů jsme již začali připravovat a pracovat na nich.

Mohl byste se podělit o některé ze svých hlavních vizí?

Mým mottem je „think big. Nepřemýšlím o výstavišti pouze jako o regionálním prostoru pro konání akcí, ale vnímám ho jako jedinečné sto v srdci střední Evropy, které má obrovský potenciál. Unikátnost našeho areálu, kde se historie a tradice snoubí s budoucností, je zcela mimořádná, a to i ve světovém měřítku. Nebojím se velkých výzev a ambiciózních kroků, které povedou k podpoře této myšlenky. Věřím, že v tomto ohledu mi pomohou zkušenosti z mé předchozí kariérní cesty, která zahrnovala i deset let působení v agentuře CzechTrade. V současnosti jednáme například s firmami ze Spojených států amerických o jejich zapojení do vybraných veletrhů. Mezi další klíčové oblasti řadím rozvoj areálu se zaměřením na využívání moderních technologií. Smyslem je docílit budoucího efektivního provozu z hlediska energetického i ekonomického, a nabídnout tak našim vystavovatelům i návštěvníkům ještě kvalitnější zázemí.

Jaká je podle vás role veletržních akcí při podpoře exportu a mezinárodního obchodu?

Obrovská, neboť na jednom místě v jednom čase mohou firmy prezentovat své produkty a služby potenciálním klientům z celého světa. Účast na veletrhu zároveň umožňuje vystavovatelům získat důležité informace o aktuálních potřebách zákazníků na cílových trzích, a lépe tak porozumět místním tržním zvyklostem a přizpůsobit jim obchodní strategie. Veletrhy jsou také často místem setkávání zástupců vlád, obchodních asociací a diplomatických misí, což může vést k podpoře mezinárodní spolupráce.

Z loňského ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu

Při organizování veletrhů je jistě důležitá i podpora státních a oborových institucí. Zaměřujete se i na tuto oblast?

Ano, v letošním roce jsme podepsali memoranda o spolupráci s významnými subjekty, včetně Hospodářské komory, agentury CzechTrade, Jihomoravského inovačního centra nebo Jihomoravské agentury pro veřejné inovace. Mimořádné souhry institucí se podařilo docílit také na poli smart cities, kdy jsme uzavřeli společné memorandum o spolupráci s ministerstvy průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy, Svazem měst a obcí, Jihomoravským krajem a Statutárním městem Brnem. Cílem je vytvořit platformu pro zavádění inovací a zároveň středoevropský hub pro propojování znalostí a aktivit na poli chytrých řešení. Středobodem iniciativy je veletrh URBIS a na něj navázaný vznikající projekt živé laboratoře v našem areálu. Na této myšlence spolupracujeme s desítkou dalších významných institucí.

Vaší vlajkovou lodí je Mezinárodní strojírenský veletrh, jehož 65. ročník se letos uskuteční od 8. do 11. října. Jaký bude? Připravujete nějaké novinky?

Letos chceme zdůraznit, že MSV je důležitou platformou pro mezioborovou spolupráci, kde se setkávají zástupci všech průmyslových oblastí. Plánujeme se zaměřit na témata, jejichž význam roste napříč jednotlivými segmenty. Jednat se bude například o efektivní práci s daty, management energií nebo kybernetickou a informační bezpečnost.

Mám velkou radost z toho, že vysoký zájem o veletrh projevují také zahraniční vystavovatelé, včetně firem z asijských zemí. Mezi novinky se zařadí téma průmyslového designu a dále například speciální sekce věnovaná technologiím profesionálního 3D tisku. Po loňské úspěšné premiéře se vrátí také projekt Contact Ukraine propojující české firmy a ukrajinské partnery. Věřím, že nás čeká další úspěšný ročník, který potvrdí svou pozici hlavní průmyslové události ve střední Evropě. 

Za rozhovor děkuje Jana Jenšíková

Foto: Tino Kratochvíl a archiv BVV


Brněnské výstaviště v roce 2023

  • 670 371 návštěvníků
  • 96 akcí
  • 4081 vystavujících firem
  • 580 628 metrů čtverečních obsazené výstavní plochy
  • 1772 realizovaných expozic
Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 68-69.

Štítky Veletrhy, Mezinárodní obchod, BVV

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.