Eva Poláchová: Role inovátora mě baví a naplňujeInovace musí jít ruku v ruce s udržitelností

Text Jana Jenšíková Foto Marek Jenšík Publikováno

„Pro každého podnikatele je důležité vědět, že za ním jeho lidé stojí a jsou ochotni přijmout a naplnit jeho vizi. Inovace mají smysl, pokud spolupracovníky motivují a vezmou je za své, bez toho může být vaše myšlenka úžasná, ale v život ji neproměníte,“ zdůrazňuje na úvod našeho interview Eva Poláchová, členka představenstva dvou našich významných pojišťoven – ČPP a Kooperativy ze skupiny Vienna Insurance Group. Ví o tom své, protože inovacemi se zabývá celý svůj profesní život.

Read in English

Správné nastavení a motivace

„Někteří vidí inovaci jako změnu. My ne. Pro nás inovace znamená dělat věci lépe,“ řekl kdysi Tim Cook, generální ředitel společnosti Apple. Co znamenají inovace pro vás?

Myslím, že lépe to vystihnout nemohl. Inovace jsou předpokladem úspěchu jakékoli společnosti. Vyžaduje to neustrnout a umět se na věci podívat nově, reagovat na turbulentně se měnící prostředí, mít své vize, sny, ale znát také jejich přidanou hodnotu, umět ji prezentovat a přesvědčit vaše lidi, že jdete správným směrem, aby se sami stali realizátory inovací, přijali je za vlastní. Z vlastní zkušenosti vím, že je to také o tom vždy zvážit, co vaše firma opravdu potřebuje, nebát se jít třeba i jinou cestou než ostatní. Kdybych měla stručně jmenovat jen dvě věci, které ovlivňují celkový úspěch, pak bych řekla, že správné nastavení a motivace lidí.

Za svoji více než dvacetiletou profesní kariéru v pojišťovnictví jste zažila spoustu inovací, i když se tomu tak ještě tehdy neříkalo.

Ano, začínala jsem po mateřské dovolené v dřevních dobách pojišťovnictví, kdy jsme po roce 1989 v soukromé sféře nabírali dech, všechno se vyvíjelo a nově nastavovalo, teprve jsme psali pojistné podmínky, vymýšleli produkty, budovali obchodní podporu... Líbilo se mi, že je to multidisciplinární obor, a to už samo o sobě dává velký prostor pro kreativitu. A dnes jsem nesmírně ráda, že ke každé inovaci mohu přistupovat se zkušenostmi a znalostmi, které jsem postupně nasbírala. Některé zkušenosti si totiž nepřečtete, musíte je opravdu prožít.

Vaše současná agenda je velmi rozsáhlá. Vedle inovací a s tím souvisejících projektů máte pod sebou mimo jiné řízení rizik a bezpečnost či komunikaci s orgánem dohledu, Českou národní bankou. Dá se to vůbec v jedné osobě všechno pojmout?

V tomto případě všechno v rámci mé odpovědnosti spolu souvisí. Jednoduše řečeno, musíte vědět, kam chcete směrovat byznys a co vám přinese, mít nové nápady, ale také moderní technologie, abyste ty ideje naplnili, a zároveň si musíte být jisti, že je to bezpečné, a eliminovat rizika. Jedno bez druhého by nefungovalo.

Rizika a udržitelnost

Zůstaňme u těch rizik. Kdo jiný by měl umět s rizikem pracovat než pojišťovna, která je mu vlastně permanentně vystavena. Dáte našim čtenářům na práci s rizikem nějaký recept?

V každém malém i velkém podnikání bychom se měli naučit měřit a vážit rizika a chovat se vědomě podle toho, tedy předcházet jejich dopadům. V principu s nadsázkou – není dobré a špatné rozhodnutí, je jen vědomé rozhodnutí s přihlédnutím k možným rizikům a dopadům. A pokud podnikáme s tím, že chceme uspět dlouhodobě, udržitelnost musí být na prvním místě. Jsou to kroky, které drží firmu v kondici a dávají jí příležitost, aby se strategicky rozvíjela.

K tomu neodmyslitelně patří také schopnost reagovat na změnu. Nenechat se jí paralyzovat, ale brát ji jako šanci, šanci něco zlepšit – a už jsme zase u těch inovací. (smích) Nežijeme ve vzduchoprázdnu, a i v byznysu musíme reagovat na spoustu změn. V pojišťovnictví navíc i na regulace. Umění je najít i na tomto vytyčeném hřišti nové šance a zlepšovat svůj byznys.

Efektivita, flexibilita a transparentnost

Váš obor je specifický v tom, že prodáváte klientovi produkt, který je dlouhodobý, službu, která může přijít až v průběhu vašeho obchodního vztahu, tedy v budoucnu. V rámci inovací tedy musíte ve své dlouhodobé strategii myslet hodně dopředu. Můžete prozradit, na čem momentálně pracujete? Kam chcete dojít?

Podílím se na řízení několika strategických skupinových projektů, ovšem na tomto místě bych jmenovala Neuron. Tento projekt u nás probíhá druhým rokem a jeho dosavadní vývoj mě neuvěřitelně povzbudil a přesvědčil o kvalitě našich firem, o neuvěřitelném potenciálu našich lidí. V nadsázce říkám, že mi Neuron dal křídla, a věřím, že dá pomyslná křídla i našemu budoucímu byznysu.

Vlastními silami budujeme náš nový core systém, který pokryje všechny každodenní procesy pojišťovny. A to předpokládá, že měníme ten starý, který naši lidé dlouhodobě tvoří a používají. Samo o sobě to není jednoduchá věc a vyžaduje obrovskou pokoru k realitě.

Musíte mít opravdu silnou myšlenku, abyste je přesvědčili, že je to ta správná inovace ve správný čas. V čem tedy bude Neuron lepší?

Na začátku je třeba říct, že ačkoli jde o technologicky nadčasový projekt, který je postavený na digitální transformaci, driverem změn nebyly technologie, ale klientská očekávání – akcent na transparentní služby a flexibilitu jejich nastavení. Jde o to, aby klient přesně věděl, co si od nás koupil, co jeho pojištění přesně pokrývá, a mohl si ho také sám co nejefektivněji nastavit. Zároveň si sám rozhodne, jak s námi jako s pojišťovnou chce komunikovat – zda a v jaké fázi využije distributora, poradce nebo online klientskou zónu.

Přebudování celého systému fungování pojišťovny řeší v současnosti jistě i vaši konkurenti. Jste v něčem výjimeční?

Myslím, že především v tom, že si celý přerod tvoříme a budujeme sami. Dostali jsme obrovskou důvěru a svobodu od naší mateřské společnosti VIG, která věří, že to dokážeme. Vážíme si toho a její důvěru postupně naplňujeme. Je jen na nás, jak tento obrovský potenciál využijeme, jak jej budeme rozvíjet. A věřím, že naši klienti již brzy první změny pocítí.

S Evou Poláchovou hovořila Jana Jenšíková

Foto: Marek Jenšík

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 60-61.

Štítky Rozhovory, Finance a pojištění, Inovace, Nové technologie, ČPP

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.