Jitka Haubová: Chceme být inovačním hubemICC ČR se nově zaměří i na digitalizaci a ESG

Text Jana Jenšíková Foto Tomáš Nosil Publikováno

Zatímco Mezinárodní obchodní komora letos slaví 105 let od svého založení, její česká součást – Národní výbor ICC ČR – je z tohoto pohledu mladá, je jí teprve 25 let. I tak se jí daří získávat ve společnosti sto sedmdesáti zemí z celého světa respekt. Důkazem toho je například fakt, že jí nedávno pařížská centrála ICC svěřila realizaci nového projektu, který se zaměří na integraci ESG strategie do služeb Mezinárodní obchodní komory. I o tom jsme mluvily s Jitkou Haubovou, předsedkyní ICC ČR.

Read in English

Máte za sebou víc než rok v čele českého ICC. Jak byste toto období zhodnotila?

Pro mě bylo velmi inspirativní. Opět jsem si potvrdila, že mezinárodní obchod je fascinující a dynamická oblast, kde se otevírají nové příležitosti a perspektivy. Výzvu přijmout čestnou funkci předsedkyně české ICC jsem přivítala s nadšením, protože jsem přesvědčená o síle podnikatelských subjektů změnit svět k lepšímu a platforma této silné mezinárodní organizace nám dává jedinečnou šanci, aby byl hlas podniků, ať velkých či malých, slyšet.

Většinu svého profesního života jsem strávila na poli obchodu, takže jsou mi témata, která ICC řeší, velmi blízká. Skutečnost, že je tato prestižní organizace rozkročená mezi mnoha desítkami států, dává obrovskou příležitost ke sdílení zkušeností a je jen na nás, jak toho využijeme. Osobně mě právě tato rozmanitost a nabídka nejrůznějších řešení a názorů velmi láká a náš tým usiluje o to, aby z tohoto potenciálu vytěžil pro české firmy co nejvíc.

Co konkrétně se vám podařilo?

Myslím, že se nám podařilo přesvědčit pařížskou centrálu o tom, že naše země je výhodným testovacím místem pro trendy v mezinárodním obchodu. Díky naší obchodní otevřenosti, vyspělému průmyslu s vysokou úrovní technologického know-how, kvalifikované pracovní síle, inovačním kapacitám a v neposlední řadě i strategické poloze v centru Evropy. Důkazem toho je, že nám centrála ICC svěřila grant, v jehož rámci se zaměříme na ESG a přípravu firem na tuto obrovskou změnu, přičemž zacílíme zvláště na střední a menší podniky. To je, myslím, poprvé, kdy nám byl tak přelomový projekt svěřen a máme šanci být iniciátorem změn v rámci celé ICC.

Právě ESG a digitalizace a s tím spojené změny obchodních modelů jsou témata, jimiž jsme se začali zabývat. Nově se zaměřujeme i na oblast pojištění. V rámci ICC ČR jsme iniciovali vznik nových komisí, například pro životní prostředí a energetiku či pro transparentní podnikání. Samozřejmě jsme aktivní i v naší tradiční agendě, kterou je financování obchodu, logistika, arbitráž, obchodní dovednosti a pochopitelně pravidla Incoterms. Zde je silná naše edukativní role, pořádáme pravidelně konference, semináře a setkání, vydáváme publikace a tak podobně.

Zůstaňme u pravidel Incoterms. Firmy už desítky let volají po zjednodušení a sjednocení těchto nesčetněkrát novelizovaných pravidel mezinárodního obchodu. Blýská se tady na lepší časy?

Od roku 2000 bylo provedeno několik revizí Incoterms, jejichž cílem bylo přizpůsobit pravidla aktuálním trendům a potřebám mezinárodního obchodu. Nicméně tato pravidla jsou složitá a rozsáhlá, protože musí pokrýt obrovské množství obchodních situací. Důležité je, aby byla přehlednější, usnadnit orientaci v nich. A v tomto smyslu by bylo pokrokem využít zavedení elektronické komunikace a digitální dokumentace.

Dalším trendem je udržitelnost a ekologická doprava s narůstajícím důrazem na snižování emisí. Souvisí s tím také sledování zásilek v reálném čase. Nicméně je důležité si uvědomit, že Incoterms jsou dobrovolná pravidla, která musí být dohodnuta mezi prodávajícím a kupujícím. Jejich použití a úspěch závisí na tom, že jsou správně interpretována a aplikována ve specifických obchodních případech. Pokrok ve zjednodušení a sjednocení pravidel mezinárodního obchodu je postupný proces a vyžaduje spolupráci a koordinaci mezi různými zeměmi a obchodními subjekty.

S Jitkou Haubovou hovořila Jana Jenšíková

Foto: Tomáš Nosil

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 56-57.

Štítky Rozhovory, Nové technologie, Mezinárodní obchod, ICC, Inovace, ESG

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.