Francie se nám otevíráEnergetika, aerospace, věda a výzkum i kreativní průmysl

Text Zuzana Gamrotová Foto archiv ZÚ ČR Paříž a Shutterstock Publikováno
thumbnail Francie

Hospodářská spolupráce Česka a Francie se však neomezuje pouze na tuto oblast a pokrývá celou řadu dalších ekonomických témat společného zájmu, jako je rozvoj udržitelné dopravy a infrastruktury, vyspělých technologií, spolupráce v oblasti kosmických aktivit, reindustrializace pro zvýšení evropské konkurenceschopnosti či spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací.

Jaderná energetika

Jednou z tradičních oblastí česko-francouzské ekonomické spolupráce, jejíž strategický význam vzrostl v důsledku války na Ukrajině a nutnosti zajistit bezpečný přístup k energiím, je civilní jaderná energetika. Francie je evropskou jadernou velmocí a její elektrický mix je díky jejímu rozsáhlému jadernému parku dlouhodobě nízkoemisní. I přes dřívější prosazování snižování podílu „jádrana výrobě elektřiny z počátků prvního prezidentského mandátu Emmanuela Macrona Francie v posledních dvou letech potvrzuje své směřování k dekarbonizaci prostřednictvím jaderné energetiky v kombinaci s obnovitelnými zdroji a připravuje na svém území výstavbu nových jaderných elektráren.

Z francouzské iniciativy byla začátkem roku 2023 založena evropská jaderná aliance, do níž se zařadilo po boku dalších deseti zemí i Česko. Jejím cílem je prosazovat vhodné podmínky pro rozvoj jaderné energetiky v Evropské unii a průmyslovou spolupráci při rozvoji evropských jaderných kapacit. Francouzská státní energetická společnost EDF v posledních letech uzavřela s českými firmami a Aliancí české energetiky dohody, které mají zajistit těsnější spolupráci v rámci programů nové jaderné výstavby.

Česko a Francie jsou dlouhodobými partnery rovněž v oblasti jaderného výzkumu a vzdělávání. Tato spolupráce dostala nový impulz uzavřením smlouvy o financování společných projektů v aplikovaném výzkumu v oblasti jaderné energetiky a nízkouhlíkových technologií mezi Technologickou agenturou ČR a francouzskou Národní výzkumnou agenturou letos v lednu. Jaderní experti z obou zemí také spolupracují na analýze pravidel pro licencování malých jaderných reaktorů. Odvětví civilní jaderné energetiky v jejím širokém pojetí a nejrůznějších segmentech bude nepochybně i do budoucna přinášet pro obě země řadu dalších příležitostí ke spolupráci.

Letecký a kosmický sektor

Pro Francii se jedná o zásadní a strategickou součást jejího hospodářství – podíl leteckého a kosmického sektoru na HDP země činí přibližně 4%. Země je po USA druhým největším vývozcem leteckého vybavení na světě a tento obor je jejím nejvýznamnějším exportním odvětvím, jehož obchodní bilance v roce 2023 dosáhla přebytku téměř 31 miliard eur. Francouzské letecké průmyslové odvětví tvoří společnosti zabývající se koncepcí, výrobou a údržbou leteckých zařízení – letadel, helikoptér a bezpilotních letadel, civilních i vojenských. Velké skupiny se opírají o široký subdodavatelský řetězec složený převážně z malých a středních podniků.

Pro výrazně exportně orientovaný český letecký průmysl je Francie důležitým vývozním partnerem. České firmy jsou zapojeny do dodavatelského řetězce evropského výrobce Airbus, přičemž „vlajkovou lodí“ tuzemské spolupráce s tímto koncernem je zapojení společnosti Aero Vodochody do programu dopravního letadla A-220, jemuž dodává 17metrovou náběžnou hranu křídla. Další vybavení pro letadla Airbus pochází z výrobních závodů francouzských skupin Safran Cabin v Plzni a Latecoere v pražských Letňanech a celé řady menších českých firem. Do Francie se však dodávají také finální letadla české provenience – sportovní ultralighty. Například česko-slovenský Shark.Aero do Francie dodává soukromým zákazníkům přibližně dvanáct letadel ročně.

Mise českých výzkumníků v oblasti AI do Francie se uskutečnila v říjnu 2023. Na snímku návštěva France Digitale

Francie láká zahraniční investice

Současná administrativa pod vedením prezidenta Emmanuela Macrona se snaží o lepší podporu podnikatelského prostředí s cílem přilákat zahraniční investice, zejména v oblasti „zeleného průmyslu, a zlepšit konkurenceschopnost francouzských firem. V každoročním žebříčku mapujícím příliv zahraničních investic se Francie již čtyři roky po sobě umísťuje na přední příčce. Tento výsledek je důkazem její atraktivity pro zahraniční investory a důvěry v její podnikatelské prostředí v nestabilním geopolitickém kontextu.

Podle nedávno zveřejněných údajů proexportní agentury Business France se i v roce 2023 zájem zahraničních investorů o Francii potvrdil, když přilákala 1 815 investičních projektů, které v příštích třech letech vytvoří nebo udrží téměř 60 000 pracovních míst. Francouzská vláda tento pozitivní výsledek připisuje svému rozsáhlému programu strukturálních reforem, které od roku 2017 zavádí s cílem transformovat ekonomiku, podnikatelskou činnost a posílit konkurenceschopnost země.

Prioritu přitom mají investice související s dekarbonizací a digitalizací. Strategický plán France 2030 nabízí zahraničním investorům příležitost podílet se na reindustrializaci země v průřezových oblastech, jako je zajištění přístupu k surovinám a materiálům, vlastní výroba klíčových elektronických komponentů, rozvoj spolehlivých a bezpečných digitálních technologií, podpora rozvoje vlastních řešení na bázi umělé inteligence a jejich následné využívání v klíčových oborech národního zájmu, jako je zemědělství, zdravotnictví či průmysl.

Konkrétně v oblasti umělé inteligence si Francie neklade malé le. Díky existenci komplexní národní strategie podpory inovací v této oblasti, přilákání mezinárodních talentů a vytvoření podpůrného ekosystému má dobré předpoklady pro to, stát se evropským centrem pokroku v AI.

První fáze národní strategie pro umělou inteligenci se zaměřila na posílení výzkumných kapacit země v oblasti AI: vytvoření sítě mezioborových institutů pro umělou inteligenci (Prairie v Paříži, ANITI v Toulouse, 3IA Côte dAzur v Nice, MIAI@Grenoble-Alpes), podporu center excelence, financování doktorandských programů a investice do veřejných výzkumných výpočetních kapacit (např. superpočítač Jean Zay).

dalším kroku se strategie soustředí na zvýšení počtu talentů vyškolených v této oblasti a urychlení proměny výzkumného a vývojového potenciálu v hospodářské úspěchy. V této souvislosti oznámil prezident Macron během technologického veletrhu VivaTech 2023 plán podpory v hodnotě 500 mi­lionů eur pro prvotřídní výzkumné a školicí klastry AI. Velká pozornost se věnuje generativní AI, která zaznamenala v posledním roce rychlý rozvoj. Francie si je dobře vědoma jejího širokého využití a dopadů na nejrůznější odvětví a podle jedné ze studií vynakládají francouzské soukromé firmy na iniciativy spojené s generativní umělou inteligencí více prostředků než například firmy britské nebo německé.

Není pochyb o tom, že ekosystém umělé inteligence ve Francii a její metropoli aktuálně prochází dynamickým rozvojem a země se snaží vydobýt si své sto v konkurenčním boji proti technologickým gigantům ze Silicon Valley. Zejména Paříž je v poslední době atraktivní destinací, která láká nadnárodní technologické firmy, inženýry, podnikatele a investory zabývající se umělou inteligencí. Své výzkumné laboratoře pro AI zde mají technologičtí giganti Facebook (nyní Meta) či Google. Společnost Google dokonce letos v únoru slavnostně inaugurovala další R&D centrum v Paříži, ve kterém bude působit na 300 inženýrů a výzkumníků specializovaných právě na umělou inteligenci.

Jedinečné produkty českých sklářů vystavené v prostorách našeho velvyslanectví v Paříži v rámci Česko-francouzského dne designu v září 2023.

Příležitosti v kreativním průmyslu a role průmyslového designu

Dalším oborem s velkým potenciálem pro transformaci ekonomiky a zvyšování prosperity, jehož podpoře se Velvyslanectví České republiky ve Francii dlouhodobě věnuje, jsou kreativní odvětví, konkrétněji průmyslový design. Řadě českých firem využívajících designu jako inovativního nástroje pro zvýšení konkurenceschopnosti se podařilo na vyspělém francouzském trhu uspět.

Francouzský trh s interiérovým designem je velmi konkurenční a působí zde mnoho zavedených aktérů z celého světa, nicméně je také otevřený novým hráčům, pokud dokáží nabídnout něco unikátního ve špičkové kvalitě a s perfektním servisem. Mladší a ekologicky uvědomělejší generace Francouzů a Francouzek navíc preferují vybavení vyrobené lokálně v Evropské unii při dodržení zásad ekologické a společenské odpovědnosti a udržitelnosti.

Největší potenciál pro úspěch na francouzském trhu mají firmy schopné dodat originální svítidla, kvalitní sklo, designový nábytek do domácností, kanceláří, do exteriérů a další interiérové vybavení a doplňky.

České sklářské a nábytkářské firmy s více než stoletou tradicí po dlouhou dobu vynikaly především kvalitním technickým řešením a řemeslným zpracováním svých výrobků. Aby však rozšířily svůj exportní potenciál, řada z nich navázala spolupráci s designéry, kteří jejich výrobkům dodali nový a originální vzhled, lépe přizpůsobený vkusu náročných zákazníků.

Příkladem je jeden z mála světových výrobců ohýbaného nábytku, česká firma TON s více než 150letou tradicí, která do Francie exportuje již desítky let. Zpočátku šlo zejména o užitkový nábytek pro sektor HoReCa. Díky navázání spolupráce se světovými designéry získaly její výrobky nový vzhled, což se pozitivně promítlo i do navýšení exportu do Francie. Dalším příkladem je tradiční český výrobce křišťálu Moser, který je od roku 2011 členem věhlasné francouzské asociace Comité Colbert sdružující významné luxusní značky. Mezi jeho zakázkovými projekty ve Francii vyniká kolekce zlacených lahví na koňak pro značku Terrasson Comte Gerald de Montleau.

Úspěchy ve Francii na poli designu však slaví i mladší české značky. Lasvit, výrobce zakázkových světelných instalací, se může chlubit instalací Tančící listy, která zdobí vstupní halu hotelu The Peninsula na nejznámější pařížské třídě Champs-Élysées, nebo zakázkou na osvětlení do kavárny hotelu Ritz také v Paříži. Výrobce městského mobiliáře mmcité sobí na francouzském trhu již více než 20 let a jeho charakteristické přístřešky jsou k vidění mimo jiné na největším pařížském letišti Charlese de Gaulla. A kolekce svítidel české firmy Brokis, která navázala spolupráci s renomovanou designérkou Lucií Koldovou, můžete spatřit v řadě pařížských showroomů.

V rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie uspořádalo Velvyslanectví České republiky ve svých prostorách 26. září minulého roku ve spolupráci s Asociací českého průmyslového designu, francouzskou Asociací na podporu designu – APCI a francouzským veletrhem prémiového vybavení pro hotely a restaurace EquipHotel Česko-francouzský den designu. Téměř dvě stovky odborníků z řad francouzských architektů, interiérových designérů, nákupčích firem, provozovatelů hotelů a restaurací, ale i zástupců médií měly možnost seznámit se se současnou nabídkou devatenácti českých designových firem. Prezentaci doprovodila venkovní výstava na plotě zahrady velvyslanectví jen pár kroků od Eiffelovy věže, která na velkoformátových panelech prezentovala jednotlivé české výrobce a jejich ikonické produkty po dobu dvou měsíců.   

Text: Zuzana Gamrotová

Foto: archiv ZÚ ČR Paříž a Shutterstock

Zuzana Gamrotová je ekonomická diplomatka Velvyslanectví ČR v Paříži

Celý článek si přečtěte v tištěné verzi TRADE NEWS 2 / 2024 na straně 24-27.

Štítky Exportní šance

Za obsah inzerce zodpovídá inzerent. Žádné části textu nebo fotografie z Trade News nebo www.itradenews.cz nesmí být používány, kopírovány nebo jinak šířeny v jakékoliv formě či jakýmkoliv způsobem bez písemného souhlasu vydavatele.